Erelonen


Erenlonen

Minnen & Peysmans – De Rick advocaten hanteert erelonen die variëren naargelang de complexiteit van de zaak en de eventuele tijdsdruk. Duidelijke en voorafgaande afspraken over erelonen en kosten zijn essentieel voor een goede samenwerking. Er zijn verschillende vergoedingsformules bespreekbaar.

Uit proceseconomische overwegingen worden nutteloze acties en overbodige kosten vermeden. Elke stap in het dossier, evenals het daaraan verbonden kostenplaatje, wordt uitgebreid met u besproken. De afrekening gebeurt aan de hand van (regelmatige) tussentijdse provisiestaten en een eindafrekening. Op die manier wordt u als cliënt op het einde van de rit niet met een financiële kater geconfronteerd.