Onze Specialiteiten


Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Onze Specialiteiten

 • individueel arbeidsrecht
 • collectief arbeidsrecht
 • sociaal strafrecht

Lees meer ...

Intellectuele eigendomsrechten en ICT-recht

Intellectuele eigendomsrechten en ICT-recht

Onze Specialiteiten

 • Intellectuele eigendomsrechten
 • ICT-recht

Lees meer ...

Ondernemingsrecht

Handelsrecht

Onze Specialiteiten

 • Zakelijke contracten en documenten
 • Insolventierecht
 • Vennootschapsrecht
 • Marktpraktijken en consumentenrecht

Lees meer ...

Personen- en familierecht

Personen- en familierecht

Onze Specialiteiten

 • huwelijk,echtscheiding
 • verblijfsregeling voor kinderen , onderhoudsbijdragen
 • vereffening en verdeling

Lees meer ...

Verkeersrecht

Verkeersrecht

Onze Specialiteiten

 • behandelen van dossiers inzake inbreuken op de verkeerswetgeving
 • ...

Lees meer ...

Ambtenarenrecht

Ambtenarenrecht

Onze Specialiteiten

 • Ontslagprocedures
 • Tuchtrechtelijke procedures

Lees meer ...

Invorderingen

Invorderingen

Onze Specialiteiten

 • Invorderen Openstaande facturen
 • Ingebrekestelling aan tegenpartij
 • Dagvaarding
 • Uitvoering van het uitgesproken vonnis

Lees meer ...

Onderwijsrecht

Onderwijsrecht

Onze Specialiteiten

 • Tuchtprocedures
 • Procedures inzake schorsing en uitsluiting uit de school
 • Aanvechten resultaten toelatings examen
 • ...

Lees meer ...

Overeenkomsten

Overeenkomsten

Onze Specialiteiten

 • Arbeidsovereenkomst
 • Confidentialiteitsovereenkomst
 • Consultancy overeenkomst

Lees meer ...

Burgerlijk recht

Burgerrecht

Onze Specialiteiten

 • Aansprakelijkheidsrecht
 • Beslagrecht
 • Bouwrecht
 • Huurgeschillen

Lees meer ...

Overheidsopdrachten

Overheidsopdrachten

Onze Specialiteiten

 • Marktraadpleging
 • Plaatsing
 • Gunning
 • Uitvoering van de overheidsopdracht

Lees meer ...

Strafrecht

Strafrecht

Onze Specialiteiten

 • Alle strafrechtelijke procedures
 • Bijstand vóór en tijdens het eerste verhoor
 • Burgerlijke partijstelling
 • ...

Lees meer ...

Farmaceutisch en medisch recht

Farmaceutisch en medisch recht

Onze Specialiteiten

 • Klinische studies
 • Reclame van geneesmiddelen, OTC producten en medische hulpmiddelen
 • ...

Lees meer ...