Overheidsopdrachten


Overheidsopdrachten
 

Wanneer u als overheidsinstantie of door de overheid gesubsidieerde instantie bepaalde diensten, leveringen of werken wil bestellen bij ondernemingen, dan dient u – in tegenstelling tot private instanties – de regelgeving overheidsopdrachten na te leven. Mr. De Maeyer beschikt vanuit haar ervaring in een overheidsorganisatie over de kennis om u bij te staan en te adviseren doorheen dit proces: van marktraadpleging tot plaatsing, gunning en uitvoering van de overheidsopdracht. Zo ook wanneer u wordt geconfronteerd met een geschil met betrekking tot de selectie- en of gunningsbeslissing.

Ook ondernemingen die op een overheidsopdracht willen inschrijven of een gunningsbeslissing willen aanvechten kunnen beroep doen op de expertise ter zake van mr. De Maeyer.


Aarzel niet om ons kantoor te contacteren indien u een afspraak wil maken om uw zaak te bespreken.